Kontakt: 731 910 305   |   kontakt@eko-izolacja.pl   |        

Purios HR

Purios HR to piana poliuretanowa o strukturze zamkniętych komórek, stosowana do produkcji termoizolacyjnej sztywnej piany natryskowej. Piana charakteryzuję się wysoką wytrzymałością na ściskanie. Posiada najniższy współczynnik przewodzenia ciepła λ z dostępnych pian zamkniętokomórkowych.

Zastosowanie: Dachy, Podłogi, Fundamenty

Parametry:

Współczynnik przenikania ciepła λ: 0,021 – 0,022 W/mK
 Gęstość pozorna w produkcie gotowym: min 50 kg/m³
 Współczynnik przepuszczania pary wodnej: ≥ 0,00882 mg/(m∙h∙Pa)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 380kPa
Nasiąkliwość wody: ≤ 0,11 kg/m²
Zawartość komórek zamkniętych: min 90%

 

Karta techniczna