Kontakt: 731 910 305   |   kontakt@eko-izolacja.pl   |        

Purios FR

Purios FR to piana poliuretanowa o strukturze otwartych komórek, stosowana do produkcji termoizalacyjnej półsztywnej piany natryskowej. Parametry piany klasyfikują ją jako produkt niepowtarzalny i najwyższej jakości. Purios FR ma najniższy współczynnik przewodzenia ciepła λ z dostępnych na polskim rynku pian otwartokomórkowych.

Zastosowanie: Poddasza, Stropy, Ściany

Parametry:

Współczynnik przenikania ciepła λ: 0,033 – 0,036 W/mK
 Gęstość pozorna w produkcie gotowym: 9-14 kg/m³
 Współczynnik przepuszczania pary wodnej: ≥ 0,2258 mg/(m∙h∙Pa)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 10 kPa
Nasiąkliwość wody: ≤ 7.3 kg/m²
Zawartość komórek zamkniętych: 80 – 90%

 

Karta techniczna