Kontakt: 731 910 305   |   kontakt@eko-izolacja.pl   |        

Polimoczniki

TECHNOLOGIA POLIMOCZNIKÓW

Elastomer Polimocznikowy ( Polyurea) zwany inaczej Polimocznikiem powstaje w wyniku reakcji dwóch komponentów – izocyjanianiu i mieszanki żywicy. W skutek czego powstaje trwała oraz niezawodna powłoka polimocznikowa (elastomerowa), odporna na trudne warunki atmosferyczne, chemiczne oraz mechniczne.

POWŁOKA POLIMOCZNIKOWA CHARAKTERYZUJE SIĘ:

 • Łatwością aplikacji – nanoszony na odtłuszczone, suche podłoże metodą natrysku. Już po kilkudziesięciu sekundach otrzymamy idealnie przylegającą, pozbawioną wad i pęcherzyków izolacje.
 • Odpornością na ścieranie, rozdarcia, zarysowania – wyśmienite właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe uzależnione są od rodzaju użytych w izolacji komponentów.
 • Bardzo wysoka odpornością termiczną ( wysoka elastyczność produktu zarówno w wysokich jak i niskich temperaturach).
 • Odpornością na promienie UV.
 • Wysoka odpornością na mikroorganizmy i różnego rodzaju chemikalia.
 • Hydroizolacją – odpornością na wodę i wilgoć.
 • Niezwykła przyczepnością do powierzchni oraz możliwością zastosowania na powierzchniach o dowolnym kształcie (min. szkło, stal, metal, beton i inne).
 • Możliwością zastosowania w kontakcie z wodą pitną (posiada atest higieniczny PZH).
 • Bezproblemowym utrzymaniem izolowanych powierzchni.
 • Bezszwową powłoka izolacyjną (nie występują mostki).
 • Szybkim czasem

ZASTOSOWANIE POLIMOCZNIKÓW

Ogólne zastosowanie polimoczników to zabezpieczenia antykorozyjne stali i betonu. W szczególności technologia ta jest rozpowszechniona w budownictwie i służy do wykonywania hydroizolacji pomieszczeń „mokrych”, zbiorników, płyt fundamentowych, tarasów lub dachów. Szczególnie rozpowszechnione jest zastosowanie w renowacji dachów płaskich bez usuwania poprzedniej warstwy izolacji np. papy termozgrzewalnej.

Polimoczniki stosowane sa również na posadzki przemysłowe, w szczególności tam gdzie potrzebna jest odporność na szok temperaturowy oraz odporność na uderzenia.

Technologia polimoczników jest bezkonkurencyjna w zabezpieczaniu chemoodpornym konstrukcji żelbetowych tj. tac wychwytowyh i zbiorników w przemyśle chemicznym oraz branżach pokrewnych.

Stosowane są również w branży samochodowej i transportowej jako wygłuszenie i zabezpieczenie przestrzeni ładunkowych, ramp i podjazdów.

POLIMOCZNIKI W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

 • Poddasza,
 • Dachy płaskie,
 • Stropodachy,
 • Fundamenty,
 • Ściany,
 • Tarasy,
 • Zbiorniki,
 • Adaptacja strychów,
 • Izolacja pod wylewki betonowe,
 • Szkieletowe budownictwo.

POLIMOCZNIKI  W PRZEMYŚLE

 • hale produkcyjne, magazyny, tunele grzewcze, tunele wyciągowe, izolacje kanałów, przewodów wentylacji i klimatyzacji wewnątrz i na zewnątrz, izolacje rurociągów ciepłowniczych, chłodniczych, wodnych i na inne media, podziemnych i naziemnych, izolacje zewnętrznych i wewnętrznych instalacji, ciągów chłodniczych lodowisk, zbiorniki technologiczne na wodę, zbiorniki wody pitnej, zbiorniki parafiny ciekłej, zbiorniki oczyszczalni ścieków, powłoki do ciężarówek oraz innych zastosowań motoryzacyjnych, elementów piankowych, izolacje obiektów pływających: barek, statków, jachtów, promów, hydroizolacja basenów, hermetyzacja azbestu, wykonywanie dekoracji, rzeźb, fontann, rehabilitacja pomników i fasad.

POLIMOCZNIKI W ROLNICTWIE

 • fermy, chłodnie, elewatory, budynki inwentarzowe.

ZALETY TECHNOLOGII J

Proces nakładania polimoczników wygląda podobnie jak malowanie agregatem natryskowym, jednakże powłoka polimocznikowa rożni się diametralnie od powłoki malarskiej. Polimoczniki nie zawierają lotnych składników, dlatego grubość warstwy mokrej = grubości warstwy suchej. Szybki proces utwardzania powoduje, ze polimoczniki mogą być użytkowane w ciągu kilkunastu minut od nałożenia. Wykazują dużą elastyczność, dzięki czemu chronią konstrukcje żelbetowe w przypadku powstawania rys nawet w niskich temperaturach.

Żywice polimocznikowe cechuje również dobra odporność chemiczna na środowisko zasadowe i kwaśne , substancje ropopochodne jak również na działanie światła UV

Polimoczniki wykazują dobrą przyczepność do rożnych podłoży (dla podłoży chłonnych jak drewno lub beton zaleca się gruntowanie).

Polimoczniki maja unikalną właściwość dużej rozciągliwości połączonej ze względnie wysoką twardością.

Żywice polimocznikowe sa przyjazne dla użytkownika i nie są szkodliwe dla otoczenia. Stwarzają jedynie niewielkie zagrożenie dla personelu wykonującego izolacje ze względu na wysoką temperaturę składników oraz pylenie towarzyszące procesowi natrysku. Z tego powodu stosuje się jednorazowe stroje ochronne oraz ochronę oczu i dróg oddechowych podczas natrysku.

DLACZEGO SYSTEM POLIMOCZNIKOWY ?

Polimocznik wykazuje zdecydowanie dłuższą żywotność niż tradycyjne systemy powłokowe, co bezpośrednio wiąże się z dużo niższą kapitałochłonnością stosowanych powłok ochronnych. Dzięki swoim właściwościom jest kompatybilnym rozwiązaniem do  stosowania z pianką poliuretanową w celu uszczelnienia, zabezpieczenia, hydro- i termoizolacji.  Dodatkowo powłoki POLYUREA charakteryzują się ścisłą konsystencją i znaczną elastycznością. W szerokim zakresie temperatur zachowują podstawowe właściwości mechaniczne, wytrzymałościowe i starzeniowe. Polimocznikowe warstwy ochronne tworzą jednolitą, monolityczną, szczelną i dobrze przylegającą do podłoża membranę izolującą.